SEO - Search Engine Optimalization

Správné nastavení optimalizace pro vyhledávače podle aktuálních pravidel je standardem našich služeb.

Samotná analýza klíčových slov a optimalizace klíčových slov dnes představuje nezbytnou část kvalitní online prezentace. Optimálnímu výsledku předchází kontinuální práce, která vychází z předešlých výsledků. Naší metodou je především kvalitní studium naměřených dat, jejich využití a schopnost je nutné řádně i pružně otestovat.

Kvalitní optimalizace je přímo úměrná měřitelnému výsledku v nárůstu nových i současných návštěvníků webu. Optimalizace vyhledávačů by vždy měla předcházet placeným kampaním (PPC apod.). Lze tak získat nemalou návštěvnost za nižší cenu a případně i využít zanalyzovaná data pro přesné cílení právě v placených kampaních.

SEO zahrnuje ...

  • Analýza návštěvnosti - Získáme přehled, jak návštěvníci k současnému webu přistupují, jak se chovají, proč odcházejí, proč přicházejí, co je zajímá, apod.
  • Analýza klíčových slov - Podrobnější zaměření na zdroje návštěvnosti především z vyhledávačů a hledaných výrazů. Získáme přehled, co návštěvníky udrží, a jaký obsah je skutečně zajímá.
  • Návrh vhodné SEO strategie - Na základě analýzy navrhneme, jaké výrazy je vhodné posílit, a kterým je vhodné se vyhnout. Součástí je i porovnání konkurence v hledanosti, které může nastínit nevyužité a málo konkurenční výrazy.
  • Copywriting - Na základě SEO strategie připravíme reprezentativní změnu, která zachová obsah, ale změní textovou formu za účelem vyšší hledanosti.
  • Linkbuilding - Propojíme web s vhodnými partnery a online katalogy, které pomohou návštěvníkům najít hledaný obsah a zároveň zvýší atraktivitu webu u vyhledávačů.
  • Dodáme doporučení pro další kontinuální Vývoj a Návrh využití placených kampaní (PPC, SMM, ...).