Grafický design

Znalost aktuálních témat a trendů nám pomáhá i ve vytváření designu. Společně s kreativitou i chutí tvořit originální a použitelné věci jsou naším cílem výsledky, ze kterých máme radost.

Pečlivě nasloucháme požadavkům našich klientů a cílovému publiku. Jen s pochopením jejich podnikání můžeme vytvořit užitečný design pro koncové uživatele.

Design je nezbytnou součástí IT, avšak není jediným prvkem pro jejich návrh. Samotný design by měl vycházet ze studie, znalostí uživatelů, podnikání a záměru aplikace nebo prezentace. Cílem je přehledný a použitelný design v souladu s trendy UX a UI.

Více informací o Návrhu prezentací a aplikací

  • V rámci přípravy designu rádi zajistíme či vytvoříme potřebný foto / video materiál na míru, který bude řádně reprezentovat.
  • Vytvoříme propagační materiály vhodné pro online marketing (bannery, ...).
  • Design rádi připravíme i v tištěné podobě.