Konzultační služby, auditorské služby

Máte trápení se současným dodavatelem? Můžeme pomoci s jeho řízením, dodaním alternativních návrhů, posoudit rozpočet, zkontrolovat kvalitu, nebo jen nabídnout oponenturu, potřebnou ke zvýšení snahy všech stran apod.

Potřebujete zhodnotit Vaše současné IT řešení / web? Získané zkušenosti můžeme předat při konzultaci nebo je využít při auditu. Objektivní zpětnou vazbu dodáme s nadhledem nad celou aplikací / webem, popř. nad jednotlivými segmenty zvlášť.

Nezbytností pro kvalitní posudek a užitečné doporučení je analýza a pochopení současného stavu. Tento stav následně konfrontujeme s našimi znalostmi. Není naším cílem jen poukazovat na problémy, a proto vždy rovnou předkládáme i návrhy řešení. To často může být i velmi snadné a dostupné. Řešení hledáme vždy ve vhodném poměru dostupnosti a efektivity pro klienta.

Více informací ohledně návrhu webů a aplikací...

Jednotlivé segmenty ke konzultaci / auditu ...

  • Použitelnost, UX, UI - Hledáme odpovědi a řešení na otázky - Je web / aplikace plně pochopitelná pro uživatele? Může použitelnost zvýšit počet konverzí a jak? Více informací...
  • Kvalita obsahu - Kontrola, zda web / aplikace skutečně obsahuje vše podstatné a v potřebné formě, aby ji mohl uživatel maximálně využít.
  • SEO - optimalizace pro vyhledávače - Posoudíme, zda je web správně nastaven pro vyhledávače, a jaké jsou jeho možnosti ke zvýšení návštěvnosti. Více informací...
  • Rychlost - Otestujeme rychlosti z různých zdrojů, rychlosti při zátěži a rychlosti v různých časech. Případně najdeme řešení, jak docílit zrychlení.
  • Bezpečnost - Kontrola základních, případně i detailních bezpečnostních hrozeb, stanovení rizik a návrhů k jejich odstranění.
  • Přístupnost - Ověříme, pro jaké uživatele je web přístupný, zda je přístupný např. pro hendikepované (zrakově postižené, ...) uživatele, děti apod.