Řízení a dozor projektů

Základem všech našich služeb je spolehlivé a fungující Projektové řízení, které zaručuje snadnou komunikaci a dohled nad kvalitou. Prostředkem k funkčnímu a použitelnému výsledku nám jsou především agilní postupné metodiky, které nejsou v B2B standardem. Rádi o nich však přesvědčíme především ku prospěchu požadovaného výsledku.

S řízením projektů můžeme pomoci také samostatně. To je užitečné zejména, pokud máte trápení se svým současným dodavatelem, potřebujete oponenturu (např. pro stanovení rozpočtu), audit, anebo návrh nového řešení.

Umíme naslouchat požadavkům a srozumitelně předat informace. Součástí pozitivního výsledku a jeho rozvoje je také skutečnost, že klient rozumí společnému záměru. K tomuto cíli nabízíme maximální podporu. Ve spojení se zkušenostmi a se samotnými návrhy a vývojem webů / aplikací nenabízíme pouze samotné řízení, ale řadu dalších užitečných vstupů.

Projektové Řízení zahrnuje ...

  • Převezmeme komunikaci a dozor nad projektem s dodavatelem nebo s interním teamem.
  • Nastavíme patřičné procesy a komunikační kanály potřebné k efektivnímu postupu a reportům.
  • Zajistíme vše potřebné pro nerušenou práci teamu vč. případného doplnění členů či expertů v různých oblastech.
  • Odpovědně dovedeme projekt k požadovanému konci.
  • Průběžně a přehledně informujeme o aktuálním stavu a dohlížíme na stanovený rozpočet.