Weby, Aplikace a Inovace pro Váš byznys

KDO JSME ?

Jsme tým zkušených a pracovitých lidí, kteří dosud pracovali ve velkých společnostech zaměřených na IT nebo na poskytování IT služeb ještě větším společnostem.

O našich zkušenostech vypovídá široké portfolio globálních i lokálních zakázek pro klienty, kterými jsou např. ŠKODA, PORSCHE, VOLKSWAGEN, INTERSPORT, K&H, ALLIANZ, VWFS, AUDI, Creative Dock a další.

Rozhodli jsme se pro změnu a zavázali se, že budeme naše služby poskytovat kvalitněji, efektivněji a dostupněji, než jak je tomu ve velkých společnostech. Nejen podle našich dosavadních výsledků totiž víme, že s naším nadšením je to reálné.

V současnosti také dodáváme služby a podílíme se na celkovém vývoji několika inovativních projektů a startupů.

Nad prací přemýšlíme s nadhledem a přesahem dále, než jen dodat požadované. Naším posláním je spojit zkušenosti a výkon s podnikáním našich klientů.

Rádi byste o nás zjistili více? Neváhejte nás kontaktovat.

Co umíme ?

Naší předností je znalost široké škály technologií a nástrojů, které nám umožňují efektivně a kvalitně dodat velmi komplexní a zároveň i částečná řešení. Tato řešení lze využít v oblastech online prezentací, aplikací, užitečných nástrojů apod. Představivosti meze neklademe.

Silnou stránkou je také znalost aktuálních témat, trendů a oblastí zabezpečení. Zdokonalování se není jen naší prací, ale i koníčkem.

Připravujeme ideální řešení v poměru cena / výkon / efektivita. V našem zájmu není hledat nejpracnější řešení, abychom nad projektem strávili více času. Vše dokončujeme rychleji a kvalitněji, abychom toho stihli více. Jen tak docílíme toho, abychom my i naši klienti měli radost z výsledku, který je vizitkou dobře odvedené práce.

Umíme naslouchat požadavkům a srozumitelně předat informace. Tak můžeme pečlivě zanalyzovat stávající situaci, navrhnout vhodné východisko a vše trpělivě klienty naučit. Součástí pozitivního výsledku a jeho rozvoje je také skutečnost, že klient rozumí společnému záměru a umí jej plně využít ve svém podnikání. K tomuto cíli nabízíme maximální podporu.

Základem všech našich služeb je spolehlivé a fungující Projektové řízení, které zaručuje snadnou komunikaci a dohled nad kvalitou. Prostředkem k funkčnímu a použitelnému výsledku nám jsou především agilní postupné metodiky, které nejsou v B2B standardem. Rádi o nich však přesvědčíme především ku prospěchu požadovaného výsledku.

S řízením projektů můžeme pomoci také samostatně. To je užitečné zejména, pokud máte trápení se svým současným dodavatelem, potřebujete oponenturu (např. pro stanovení rozpočtu), audit, anebo návrh nového řešení.

Rádi měříme, studujeme data do hloubky a hledáme zajímavosti. Z naměřených dat umíme složit stručné reporty, zpracovat je do přehledných grafů a info-grafik. Dokážeme najít silná a slabá místa a využít je pro další zlepšování, a to nejen nás, ale i našich klientů. Výstupy pak můžeme cílit na zvýšení návštěvnosti, konverzí a marketingových kampaní.

Dodáme inovace na míru. IT segment je v posledních letech nejvíce progresivní a inovativní odvětví s nejvyšší konkurencí. Ztráta schopnosti inovovat a být efektivní znamená okamžitou ztrátu konkurenceschopnosti. Tyto zkušenosti lze v nemalé míře uplatnit i v jiných odvětví. Inovativní procesy a případně celé startupy je možné, navzdory všem předsudkům, realizovat pro společnosti všech velikostí.

Celkový seznam služeb, které můžeme nabídnout